Đức tin là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu
Giáo Hội ngày hôm nay là Giáo Hội của các vị tử đạo
Câu chuyện hai ông Phêrô và Gioan bị bắt vì rao giảng Lời Chúa
Cần trả lại cho hôn nhân và gia đình chỗ đứng danh dự
Hãy tránh cám dỗ lợi dụng đức tin cho những nhu cầu trần thế