Buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật 1 tháng Sáu
Buổi triều yết chung thứ Tư 4 tháng Sáu
Hôn nhân phải thể hiện tình yêu sinh hoa trái mà Chúa dành cho Giáo Hội
Niềm vui trong hy vọng
Chúa Thánh Thần nhắc cho Giáo Hội nhớ và giải thích cho Giáo Hội từng lời nói, từng cử chỉ của Chúa Giêsu.
Cuối cùng là câu chuyện về Nhà Tiệc Ly