• Cám dỗ chạy trốn Thiên Chúa
• Người phụ nữ mang đến cho thế giới vẻ đẹp hài hòa
• Thiên Chúa ban cho chúng ta ba món quà vô cùng quý giá
Bên cạnh đó là Câu Chuyện Hạt Thóc Dâng Tặng Ðức Vua.