Đức Giáo Hoàng Phanxico cũng họp mặt cùng các lãnh đạo tôn giáo khác để cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: