Thánh Ca | Hát Lên Bài Ca Mới – Tam Ca Áo Trắng

Hãy hát lên một bài ca mới
Mừng Chúa là vua mừng Chúa là Chúa các ca binh
Hãy hát lên một bài tình ca
Hát ca vinh danh hát ca tôn vinh hát lên ca tụng muôn đời

Nào hát lên bài ca mới mừng Chúa
Hãy xướng lên ca vàng khúc nhạc vàng
Mừng Chúa ta là Vua khắp trần gian
Mừng hát lên ngợi khen Chúa bình an

Trần thế ơi, nào mau đến thờ kính
Chúa chúng ta hiển vinh chốn Thiên Đình
Nhạc tấu vang tụng ca Chúa toàn năng
Ngài đã đem bình an xuống trần gian

Website:

Category:

Video Thánh ca