Thánh Ca: Lục Huyền Cầm Tấu Vang – Gia Ân

Lục huyền cầm con muôn tấu vang
Ôi thiên chúa con cảm tạ ngài
Vì ngài thành tín….
Này đấng thánh israel..
Môi con hớn hở reo mừng
Và lòng con ngập trong vui sướng
Vì có chúa đấng cứu tinh
suốt ngày lưỡi con ca ngợi
Ngan đời chúa rất công minh….

Con nương bóng í ngài, ôi lạy chúa!
Không sợ khó nguy thẹn thùng…
Công lý ngài gìn giữ cứu nguy,
Luôn đáp lại từng tiếng khấn xin…

ĐK
Lục huyền cầm con muôn tấu vang
Ôi thiên chúa con cảm tạ ngài
Vì ngài thành tín….
Này đấng thánh israel..
Môi con hớn hở reo mừng
Và lòng con ngập trong vui sướng
Vì có chúa đấng cứu tinh
suốt ngày lưỡi con ca ngợi
Ngàn đời chúa rất công minh….

Xin lên luỹ đồi con ẩn náu
Lên thành đá con cậy nhờ
Ôi! chúa thực là chốn náu thân
Cho thoát bọn độc ác dã tâm…

Ngay khi thiếu thời…., Ôi! lạy chúa!
Con đã vững tin cậy ngài..
Tay chúa từng tạo tác tấm thân.
Trong chính lòng hiền mẫu của con…..

Môi con suốt ngày ca ngợi chúa.
Loan truyền các công trình ngài….
Cho những người cùng sống với con..
Cho thế hệ còn nối tiếp sau…..

Tag:
gia Ân,gia an,thánh ca,nhac thanh,thanh ca,thánh ca hay,thanh ca hay,nhacthanhca,nhạc thánh ca,thánh ca công giáo,những bài thánh ca hay nhất của gia Ân,nhung bai thanh ca hay nhat cua gia an, thánh ca gia ân, thanh ca gia an,nhac thanh ca,tuyển tập thánh ca,nhung bai thanh ca hay nhat, thánh ca gia ân hay nhất, nhạc chúa gia ân, ThanhCaChuan
————————————————————————————————-
những bài thánh ca hay nhất của gia ân,nhƯng bai thanh ca hay nhat cua gia an,những bài thánh ca hay nhất,thánh ca chọn lọc,thanh ca chon loc,thanh ca cong giao,gia ân,thanh ca hay nhat,thánh ca hay nhất,nhac dao cong giao,thanh ca hay nhat dang me,nhung bai thanh ca cua gia an,nhac dao thien chua,thanh ca gia an,nhac thanh ca cong giao,tuyen tap thanh ca,nhung bai thanh ca hay nhat cua hong an,những bài thánh ca hay nhất của hồng ân,album thánh ca dâng chúa mùa xuân – gia Ân,thánh ca dâng chúagia Ân,gia an,thánh ca,nhac thanh,thanh ca,thánh ca hay,thanh ca hay,nhacthanhca,nhạc thánh ca,thánh ca công giáo,những bài thánh ca hay nhất của gia Ân,nhung bai thanh ca hay nhat cua gia an, thánh ca gia ân, thanh ca gia an,nhac thanh ca,tuyển tập thánh ca,nhung bai thanh ca hay nhat, thánh ca gia ân hay nhất, nhạc chúa gia an

Category:

Video Thánh ca