Thánh Ca | Mãi mãi con chọn Ngài – Hợp Ca | Karaoke

ĐK:
Mãi mãi con chọn ngài lạy Chúa
Mãi mãi con chọn ngài lạy Chúa
Vì chính Ngài đã chọn con
Chọn con từ muôn thủa xa vời
Chọn con làm ngôn sứ cho Ngài
Chọn con thành muối men cho đời
Mãi mãi con chọn Ngài lạy Chúa.

1. Không chê con là người hèn yếu
Không khinh con là kẻ tội lỗi
Chúa vẫn yêu con và ngày hôm nay Ngài chọn con.

2. Con trao thân đời con nhỏ bé
Xin tri ân tình Ngài khôn ví
Quyết bước theo Ngài chọn Ngài mãi mãi chỉ Ngài thôi.

3. Muôn thương đau ngày mai sẽ tới
Hay mưu toan ngầm giăng muôn lối
Nhưng muốn tín trung chọn Ngài mãi mãi chỉ Ngài thôi.

Website:

Category:

Video Thánh ca