Thánh Ca công giáo | Một Ngày Lúp Áo – Cao Phước, Ngọc Hoa
Lyrics:
Mái tóc này thật làm duyên cho người thiếu nữ
bao ân cần tiền nong và thời gian chăm sóc
nhưng giờ đây chỉ vì tình yêu chúa Kitô
mà con xin bỏ lại để che lúp lên đầu .
Tấm áo này tượng trưng đường tình yêu thập giá
theo con đường mà thầy Giêsu đã đi qua
trinh trong lòng nghèo ngoài thân
cùng xin vâng trong ước muốn
kể từ đây vì thầy con xin nhận lấy tấm áo này
kể từ đây vì thầy con xin nhận lấy tấm áo này .
Lúp áo này ngày mai đây trở thành dấu chứng
cuộc đời em đã trao (2)về để đức Kitô
xin cho tình em lun trung trinh và bền vững
để có ngày em sẽ vinh khấn trong yêu thương
xin tạ ơn tạ ơn Chúa xin tạ ơn tạ ơn Chúa
==========================================
Cập nhật video mới nhất tại:

Category:

Video Thánh ca