Thánh Ca Mùa Xuân | Xuân Hy Vọng – Gia Ân

ĐK: Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến chúc khen Cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân tươi sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian.

1. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về xuân hy vọng mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình. Để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu.

2. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về khắp phố phường và trên thôn trang. Con khẩn cầu cho nhân dân Việt Nam thái hòa. Để mọi người cùng đoàn kết vang lời hoan ca.

Website:

Category:

Video Thánh ca