Chuyện người đàn bà 2000 năm trước Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài . Chuyện người đàn bà nơi thành co đó Dấu tích hành thân. Vì đâu? Vì đâu? Vì đâu, Nên tội tình mang nhục hình. Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu.
Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố Thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm. Nhìn người đàn bà đang chịu tội chết Đống đá ngổn ngang. Chờ ai? Chờ tay người ném chết một người không hận thù. Người ơi vì đâu đoạ đầy nhau Ai, ai người vô tội. Ai, ai người không tội Hãy mạnh tay ném đá ném đá ném trước đi Còn, còn đợi gì? Ai, người vẹn toàn, Ai người trong sạch Còn chờ chi? Ném chết ném chết Ném chết tội đồ nhân gian
Chuyện người đàn bà 2000 năm trước Sách cổ đã nghi, đống đá còn nguyên . Vì người vô tội hay đời giả dối, Thế giới gia nhân chào thua Người ơi, tình ơi . Ai tội đồ, ai tỉnh ngộ
Người ơi, đời ơi, cũng vậy thôi
==========================================
Cập nhật video mới nhất tại:

Category:

Video Thánh ca