Thánh Ca Công Giáo | Nguyện Ước Ca – Hoàng Quân

Lòng con ước mong đêm ngày
Ước như khí cụ bình an của chúa
Để được đem đến cho muôn người
Trái tim cha hiền bằng tình con đây
Đem yêu thương đến nơi hận thù
Dối gian điêu ngoa gieo tình thân ái
Đem an vui đến nơi u sầu
Niềm cậy trông vào nơi tối tăm
Giờ con ngẫm suy tận tường
Ý cha cao vời vợi nào ai thấu
Được trở nên chứng nhân cho ngài
Nếu cha nhận lời thì này con đây
Xin cho con biết yêu anh em
Sớt chia vui buồn không lời ai oán
Đem hy sinh đến nơi lao nhọc
Và bình yên vào nơi khổ đau

Ngày nào nếu trên địa cầu
Khắp muôn dân cùng một niềm tin kính
Ngài là cha của muôn con người
Chiến tranh không còn chỉ còn yêu thương
Xin cho con biết hy sinh nhiều
Dẫu bao đắng cay không buồn than trách
Xin cho đi sẽ không được gì
Vì trọn đời nguyện vâng ý cha
Để được đem đến cho muôn người
Trái tim cha hiền bằng tình con đây

==========================================
Cập nhật video mới nhất tại:

Category:

Video Thánh ca