Thánh Ca | Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ – Diệu Hiền & Xuân Trường
Sáng tác: Lm Thái Nguyên
1. Giáo xứ là gia đình của những người làm con Thiên Chúa, tất cả là anh chị em, tất cả đã được thánh hoá, để sống trong Đức KiTô dưới sự soi dẫn Thánh Thần, là dân thánh giữa nơi gian trần.

2. Giáo xứ là cộng đoàn của những người siêng năng thánh lễ, tất cả hiệp thông cùng nhau, hết lòng phụng thờ Thiên Chúa, và sống sốt sắng nguyện cầu trong tình yêu mến dạt dào, niềm an vui Chúa ban dâng trào.

3. Giáo xứ là cộng đoàn của những người chuyên chăm Lời Chúa, sẵn lòng vâng theo chủ chăn, chuyên cần nghe lời giáo huấn, để sống hiệp nhất với nhau trong tình bác ái cao vời và trở nên muối men cho đời.

ĐK : Xin cho chúng con chân thành cộng tác với nhau, để cùng dựng xây giáo xứ. Xin cho chúng con sống yêu thương và hợp nhất, thấm sâu Tin Mừng của Chúa. Chung tay đắp xây cuộc sống công bình bác ái, cho đời niềm tin yêu mới. Cùng nhau đi tới đem Chúa đến cho mọi người, dấn thân phục vụ mọi nơi.

Website:

Category:

Video Thánh ca