Thánh Ca | Thờ Lạy Chúa – Lm.JB.Nguyễn Sang

ÐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nên nguồn sống thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia Chúa đã hy sinh nằm Thánh Giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa yêu thương, mà nay Chúa đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá, là Mình Máu Thánh Ngài. Chúng con xin thành tâm mến yêu. Chúng con xin thành tâm kính thờ.

2. Và tổ tông xưa thu tích manna dành sức sống, đường quê có lâu công mà không quản long đong. Nhờ Mình Máu Thánh khiến trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống, hồn con bước tới cùng. Tới quê Thiên đàng con ước mong, Chúa thương lẽ nào con ngã lòng.

Website:

Category:

Video Thánh ca