0:00

0:00

Chúc Giáng Sinh An Lành

  • Album “Sao Mai 8 – Bài Ca Giáng Sinh”. Chịu tránh nhiệm xuất bản: Bùi Quang Huy. Biên tập: Võ Thị Thanh Hiếu. Biên tập âm nhạc: Nguyên Dũng. Hòa âm: Nguyên Dũng – Hữu Đoài. Phòng thu: Studio 110. Mix: Hải – Dũng. Thực hiện: Nguyên Nhung. Số bài hát: 14. Chất lượng: 320kbps.