0:00

0:00

Xuân Hồng Ân (Vol.11 - 2009)

  • Album Một Chút (2010) Một chút những viên đá nhỏ hợp thành ngọn núi lớn. Một chút cánh tay kết liền tạo thành vòng nối lớn. Một chút những phút ủi an dịu xoa ngàn nỗi sầu. Một chút những phút thứ tha rộn vui mà lắng đọng. Chỉ một chút hy vọng tin yêu sáng ngập lòng... Bên cạnh chúng ta còn rất nhiều những một chút rất nhỏ ấy, hãy trân trọng và chắt chiu để làm cho đời thêm mới, thêm sáng tươi và tuyệt vời! Số bài: 10. Chất lượng: 128-320kb.