0:00

0:00

Khúc Ca Dâng Chúa 2

  • Album “Sao Mai 9 – Mùa Chay & Phục Sinh”. Chịu tránh nhiệm xuất bản: Bùi Quang Huy. Biên tập: Võ Thị Thanh Hiếu. Biên tập âm nhạc: Nguyên Nhung. Hòa âm: Nguyên Dũng – Hữu Đoài – Việt Ka. Phòng thu: Studio 110 – Nguyên Dũng – Việt Ka. Mix: Hải – Dũng – Huỳnh. Thực hiện: Nguyên Nhung. Số bài hát: 14. Chất lượng: 128kbps.