0:00

0:00

Rộn Ràng Giáng Sinh

Rộn Ràng Giáng Sinh

Phát hành: 2023 - 14,481 views

  • CD Phi Nguyễn Vol.15 - Mùa Đông Mới, Ngôi Lời Làm Người.. Biên tập: Phi Nguyễn.. Hòa Âm: Tùng Mix, Hữu Ân, Quang Ngọc.. Drums: Nguyễn Quyền, Bass: A Mìn,. Organ 1: Hữu Ân, Organ 2: Thanh Duy,. Guitare: Bảo Thạch, Saxaphong: Đông Hòa.. Vocal: Cadillac.. Thu và Mix: ANT' Studio.. Thiết kế: Trung Blao.. Số bài: 11.. Năm phát hành: 2011.. Chất lượng: 256kb.