0:00

0:00

Tâm Sự Của Con (Vol.11 - 2008)

  • Album Gia Ân Vol.11 - Tâm Sự Của Con. Biên tập: Gia Ân. Hòa âm & Phòng thu: Nguyễn Minh Châu. Vocal: Diệu Hiền - Liên Chi.