0:00

0:00

Tình Cha Dang Cánh Bay (Trầm Hương, FMSR Vol.7)

  • Thánh Ca Các Thánh Nam Nữ - Bài Ca Chứng Nhân Đức Tin Tuyển Tập hay nhất. Tháng 11, lễ các Thánh, tháng cầu nguyện cho các linh hồn.