Thánh ca Công giáo

Tìm kiếm
Bài hát Playlist MV Phim

Tuyển Ca Chúa Chiên Lành

2,016 lượt nghe 2,016    4 bài hát 4

0:00

0:00

Phát hành: 2020

Thể loại: Thánh Tâm Chúa

Giới thiệu

Những bài Thánh ca tuyển chọn ngợi ca Chúa Chiên Lành!

Chúa Là Mục Tử

Lm. JB Nguyễn Sang

Đồng Cỏ Tươi

Anna Trần Thanh Huyền, Trần Ngọc