Thánh ca Công giáo

Tìm kiếm
Bài hát Playlist MV Phim

Hãy Sống Khoan Dung

Thu Trang 128kb/s 1,903 Thánh Tâm Chúa

♫ Hãy Sống Khoan Dung - Thu Trang

Giới thiệu: Hãy Sống Khoan Dung

Bài hát : Hãy Sống Khoan Dung - Thu Trang

Hãy sống trong tình Chúa trời.
Yêu thương là điều răn mới.
Hãy cất cao ngàn tiếng cười.
Cho xanh thắm lên tình người.
Cho con tim không dối gian yêu thương luôn chứa chan
Sống vui trong bình an
Và luôn khoan dung luôn thứ tha quên đi bao bất hòa
Giữa anh em một nhà.
1. Ngày xưa khi bé thơ, mẹ ru khẽ này này bé ơi
Đến lúc lớn khôn rồi, con hãy biết mến thương mọi người
Vì Chúa đến sống giữa trần gian
Ngài khoan dung tha hết tội ta.

2. Đừng khơi thêm vết hằn, đừng nung náu hận thù đớn đau
Hãy thứ tha cho nhau thì cuộc sống sẽ luôn tươi màu
Vì Chúa đến sống giữa trần gian
Ngài khoan dung tha hết tội ta.

3. Niềm vui như nắng trời tràn lan đến cuộc đời mến thương
Hãy sống cho mọi người tình bác ái thắm trên môi cười
Vì Chúa đến sống giữa trần gian
Ngài khoan dung tha hết tội ta.