Thánh ca Công giáo

Tìm kiếm
Bài hát Playlist MV Phim

Holy Spirit

Thánh Thần Hãy Đến - V.A 128kb/s 3,393 Chúa Thánh Thần

♫ Holy Spirit - Thánh Thần Hãy Đến - V.A

Giới thiệu: Holy Spirit

1. Holy Spirit, Holy Spirit, come give me your fire
Holy Spirit, Holy Spirit, come give me your fire.
Holy Spirit come give me your fire
Holy Spirit come give me your fire.
Come Holy Spirit, let your fire the fall
Come Holy Spirit, let your fire the fall
Let your fire the fall, let your fire the fall.

Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, xin mang theo lửa mến
Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, ban cho con lửa mến
Xin thương ban lửa mến xuống trong hồn con
Xin thương ban lửa mến xuống trong tâm hồn con mãi.


ĐK:
Thánh Linh mau đến với con, thắp sáng trong tâm hồn
Thánh Linh mau đến với con, thắp sáng trong tâm hồn
Hãy thắp cho con sáng ngời, thắp nóng trong tâm hồn.


2. Holy Spirit, Holy Spirit, please give light my heart
Holy Spirit, Holy Spirit, please give light my heart
Holy Spirit please give light my heart
Holy Spirit please give light my heart.
Come Holy Spirit, let your fire the fall
Come Holy Spirit, let your fire the fall
Let your fire the fall, let your fire the fall.

Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, cho tim con ngời sáng
Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, cho tim con ngời sáng.
Xin thương ban xin thánh hóa con sạch trong
Xin thương ban xin thánh hóa con trong sạch tinh khiết.


3. Holy Spirit, Holy Spirit, save my life on fire
Holy Spirit, Holy Spirit, save my life on fire.
Holy Spirit save my life on fire
Holy Spirit save my life on fire.
Come Holy Spirit, let your fire the fall
Come Holy Spirit, let your fire the fall
Let your fire the fall, let your fire the fall.

Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, xin cho con rực sáng
Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, xin cho con rực sáng.
Xin cho con luôn biết sống trong tình yêu
Xin cho con luôn biết sống trong ân tình con Chúa.