Holy Spirit

Holy Spirit

Phát hành: 2022 - 6,314 views

 • Giới thiệu: Holy Spirit

  1. Holy Spirit, Holy Spirit, come give me your fire
  Holy Spirit, Holy Spirit, come give me your fire.
  Holy Spirit come give me your fire
  Holy Spirit come give me your fire.
  Come Holy Spirit, let your fire the fall
  Come Holy Spirit, let your fire the fall
  Let your fire the fall, let your fire the fall.

  Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, xin mang theo lửa mến
  Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, ban cho con lửa mến
  Xin thương ban lửa mến xuống trong hồn con
  Xin thương ban lửa mến xuống trong tâm hồn con mãi.


  ĐK:
  Thánh Linh mau đến với con, thắp sáng trong tâm hồn
  Thánh Linh mau đến với con, thắp sáng trong tâm hồn
  Hãy thắp cho con sáng ngời, thắp nóng trong tâm hồn.


  2. Holy Spirit, Holy Spirit, please give light my heart
  Holy Spirit, Holy Spirit, please give light my heart
  Holy Spirit please give light my heart
  Holy Spirit please give light my heart.
  Come Holy Spirit, let your fire the fall
  Come Holy Spirit, let your fire the fall
  Let your fire the fall, let your fire the fall.

  Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, cho tim con ngời sáng
  Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, cho tim con ngời sáng.
  Xin thương ban xin thánh hóa con sạch trong
  Xin thương ban xin thánh hóa con trong sạch tinh khiết.


  3. Holy Spirit, Holy Spirit, save my life on fire
  Holy Spirit, Holy Spirit, save my life on fire.
  Holy Spirit save my life on fire
  Holy Spirit save my life on fire.
  Come Holy Spirit, let your fire the fall
  Come Holy Spirit, let your fire the fall
  Let your fire the fall, let your fire the fall.

  Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, xin cho con rực sáng
  Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, xin cho con rực sáng.
  Xin cho con luôn biết sống trong tình yêu
  Xin cho con luôn biết sống trong ân tình con Chúa.