Nắm Men

Nắm Men

Phát hành: 2023 - 5,463 views

 • Giới thiệu: Nắm Men

  Sáng tác: Ý Vũ

  Nước Trời như nắm men được trộn vào trong những thùng bột. Âm thầm vẫn lớn lên cho đến khi tất cả dậy men.

  Ta không quên ngày ấy theo Giêsu, từ một nhóm người bé nhỏ âm thầm.
  Đem yêu thương về đó để trao nhau
  Giờ thành Giáo Hội lớn rộng khắp năm châu.
  Như nắm men trong bột.
  Tình yêu đêm ngày lớn mãi thúc giục ta.

  Theo Giêsu làm nắm men yêu thương trộn vào thùng bột gia đình mái trường.
  Theo Giêsu làm nắm men yêu thương trộn vào thùng bột xóm làng thân ***.
  Cho khắp quê hương mình tràn lan thuận hòa êm ấm.