Noel Về

Noel Về

Phát hành: 2023 - 7,932 views

 • Giới thiệu: Noel Về

  Noel về, Noel về, nhạc yêu thương đang trời mơ
  Noel về, Noel về vạn ý thơ vang lên khắp trần ai
  Noel về, Noel về nguồn bình an dạt dào trên dương thế.
  Chúa giáng trần đem ơn lành.
  Niềm ước mơ muôn dân đang đợi trông.

  Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân.
  Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.

  Đêm an bình, đêm hy vọng.
  Người tặng ban cho nhân thế niềm tin.
  Chúa giáng trần, ôi nhiệm mầu.
  Nào có ai hiểu được thấu tình sâu.
  Qua bao đời, muôn con người hằng đợi trông nguồn tình yêu cứu thế.
  Nay con người đã thấy rồi, này Bé Thơ chính Chúa đã tặng ban.

  Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân.
  Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.

  Noel về, Noel về, nhạc yêu thương đang trời mơ
  Noel về, Noel về vạn ý thơ vang lên khắp trần ai
  Noel về, Noel về nguồn bình an dạt dào trên dương thế.
  Chúa giáng trần đem ơn lành.
  Niềm ước mơ muôn dân đang đợi trông.

  Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân.
  Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.

  Say ân tình, con nghiêng mình thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh.
  Cho con hiểu giữa cảnh đời. Dù đổi thay luôn son sắt niềm tin.
  Xin soi đường như sao lạ, dìu con đi về trời cao yêu