Thánh ca Công giáo

Tìm kiếm
Bài hát Playlist MV Phim

Từ Vực Sâu 3

Xuân Trường 128kb/s 356 Lễ Tang - Cầu hồn

♫ Từ Vực Sâu 3 - Xuân Trường

Giới thiệu: Từ Vực Sâu 3

Bài hát: Từ Vực Sâu 3 - Xuân Trường

ÐK:
Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi ! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời.

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi ? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ.

2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền.

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-Diên trông cậy Chúa Trời.

4. Nơi chất chứa đầy thánh ân, tràn ơn cứu thoát huyền linh. Thương ra ta chuộc Ích-Diên, cứu cho thoát khỏi tội tình.