Những bài hát thánh ca Thánh hiến hay nhất của Gia Ân

 • Giới thiệu: Những bài hát thánh ca Thánh hiến hay nhất của Gia Ân

  Những bài hát thánh ca Thánh hiến hay nhất của Gia Ân

  Những bài hát thánh ca Thánh hiến hay nhất của Gia Ân

  Thánh ca với Gia Ân  1. Con thuộc về Ngài

  2. Phó thác

  3. Ôi tình yêu

  4. Chúa cất tiếng gọi con

  5. Giao ước

  6. Bao la tình Ngài

  7. Đời linh mục

  8. Chúa là tất cả đời con

  9. Dấu ấn tình yêu

  10. Bao la tình Chúa

  11. Hy lễ cuối cùng

  12. Người yêu của tôi

  13. Chúa vẫn bên con

  14. Hãy hát lới cảm tạ  ........................................­­....:: Nhạc Thánh ::.....

  Mọi góp ý vui lòng liên hệ: https://www.facebook.com/nhacthanhnet

  Cập nhật video mới nhất tại: https://www.facebook.com/nhacthanhnet

  Website: http://nhacthanh.net

  Design and upload được thực hiện bởi nhóm Nhạc Thánh