Thánh ca Công giáo

Tìm kiếm
Bài hát Playlist MV Phim

Thánh Ca Truyền Giáo

Nhiều Ca Sĩ 128kb/s 1,097 Tận hiến

♫ Thánh Ca Truyền Giáo ♫

Giới thiệu: Thánh Ca Truyền Giáo

Album Thánh Ca hay nhất - Thánh ca Truyền Giáo

Các bài hát ngợi ca Thiên Chúa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeC44z4HCkANhEFVIQFqF_TM
Các bài hát về Mẹ Maria:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeDZZTqW4Ntg0Cx3Q2misA9_
Thánh Ca Mùa chay:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeAI6iEjWZtgGqzdkKZfXwVe
Thánh Ca Tận Hiến:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeCl-F4LWmoncB0VmQnBM1aj
Karaoke Thánh Ca Công Giáo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeDP9j3_kQXPqNKVYrGyw0fC
Thánh Ca Tin Mừng:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeDkfzxH5M0Z8G6zSQlAnbKa
Thánh Ca Vào Đời:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeBMHuVwyXIBju3J7qTayqwZ
Các bài hát về Cha Mẹ:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeDCmsssypPQRzXhxwB3lhFT
Các bài hát về Lễ Cưới
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeChFMz1bHzFjIHU4BXX7A1P
Dâng Chúa Mùa Xuân:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeDDtGOd-y5573ChneFIusQJ
Các bài hát về Cầu Hồn:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeA7wesrTnIoWpKswQBCIUy6
Nhạc Giáng Sinh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeBaVTh7begQsGKUwIUMYRk5
Nhạc Giáng Sinh – Karaoke:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeCOUYpwXjuWJAIjL8S6At1G
Tuyển Chọn Thánh Ca Vượt Thời Gian: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeAVmClm6WLdfYEWDSaQ0Xkv

Facebook: https://www.facebook.com/NhacThanhCaThienDuc/
Youtube: https://www.youtube.com/nhacthanhcaconggiao