Thánh GIUSE Thợ (01-5) – Thánh Vịnh 89 – ĐÁP CA – Ca sĩ: Hoa Lành