Xin Chúa hãy sai con đi

Xin Chúa hãy sai con đi

Phát hành: 2021 - 340 views

  • Giới thiệu: Xin Chúa hãy sai con đi

    Tuyển tập Thánh ca Xin Chúa hãy sai con đi.
    "Này con đây! Xin Chúa sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi"
    ♪ Xin Hãy Sai Con Đi
    *Sáng tác: Lm. Nguyên Lễ