• Đức Thánh Cha chọn đề tài Ngày Thế Giới di dân và tị nạn 2016
• Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa vì Cộng đoàn Taizé
• Tòa Thánh bác bỏ khả năng Đức Thánh Cha gặp gỡ phiến quân cộng sản Colombia
• Nhật lo lắng về nạn tự tử trong giới trẻ tại nước này
• Thông điệp Laudeto Sí đẩy mạnh hiệp nhất Kitô Giáo
• Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho Ukraine
• Sứ Điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 2016
• Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti so sánh thông điệp Laudeto Sí với thông điệp Rerum Novarum
• Thống kê về số người phải di dời vì các cuộc xung đột
• Ghi danh đi qua Cửa Năm Thánh tại Rôma