• Các vị Thượng Phụ Công giáo Đông phương bày tỏ âu lo về tương lai của các tín hữu Kitô Trung Đông
• Dòng Salêdiêng Bangalore xác nhận video về cha Tom Uzhunnalil là xác thực
• Đức Cha Tadeusz Kondrusiewicz phê phán chính phủ Belarus cố tình bôi xấu Công Giáo
• Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Giám Quản Đền Thờ Đức Bà Cả
• 4 triệu người tham dự các buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha, 21.2 triệu người hành hương về Rôma trong năm 2016
• Thông điệp chúc mừng Giáng Sinh của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa.
• Đức Thánh Cha gặp gỡ các nạn nhân động đất miền Trung Italia