• Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho những người hành hương đường thánh Inhaxiô
• Tình báo Ý bác bỏ những lo ngại về khủng bố tại Rôma trong Năm Thánh Từ Bi
• Tòa thánh kêu gọi giới lãnh đạo chính trị kinh tế, khoa học và tôn giáo góp phần thăng tiến cho các nước nhỏ phát triển
• 666 tới 700 người tình nguyện bán linh hồn cho Satan tại Detroit
• Hội Thánh Tin Lành tại Ðức xin lỗi về việc đã phá hủy tranh ảnh tôn giáo trong thời Cải Cách.
• Đức Hồng Y O’Malley kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người
• Các Giáo Hội KItô phát động chiến dịch trợ giúp dân nghèo Hy Lạp
• Đức Thánh Cha khích lệ giới trẻ đừng sợ hãi lập gia đình
• Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu hãy vượt quá các nhu cầu vật chất và làm no thỏa cái đói sự sống vĩnh cửu
• Một Giám Mục Anh lo ngại quyền được chết sẽ nhanh chóng trở thành nhiệm vụ phải chết
• Caritas Italia ước lượng hơn 100 triệu Kitô hữu phải đối mặt với bách hại tại Trung Đông