• Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ Phong Trào Canh Tân trong Thánh Linh
• Quân khủng bố Hồi Giáo Seleka quay lại Cộng Hoà Trung Phi
• Các nữ tu bị đánh ngay bên trong nhà thờ ở Mã Lai Á. Một nữ tu bị thiệt mạng.
• Lần đầu tiên một vị Hồng Y Nam Hàn được sang thăm các tín hữu Bắc Hàn.
• Hồi Giáo cực đoan Boko Haram bị Liên Hiệp Quốc liệt vào hàng tội phạm nguy hiểm chống nhân loại.