Thời sự tuần qua 06/01/2017: Mosul – Chiến trường cam go, thương vong nặng nề