Thời sự tuần qua 21/04/2017: Tuần Thánh trên thế giới