Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 20/8 – 26/08/2015: Tình cảnh người tị nạn trên thế giới
VietCatholic Network8/26/2015