Xuất bản 25-01-2015

Kính thưa quý vị và anh chị em, chúng tôi xin được tường thuật những tin chính trong chương trình phát hình hôm nay như sau:
• Nhận xét của Đức Thánh Cha về anh chị em giáo dân Phi Luật Tân
• Viễn ảnh Đức Thánh Cha sang thăm các Giáo Hội tại Phi Châu
• Đáp ứng của các nhà lãnh đạo Hồi Giáo ôn hòa đối với lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng
• Đức Thánh Cha sẽ thăm Hoa Kỳ và phong thánh cho Chân Phước Junipero Serra
• Giáo Hội Chính Thống Giáo Georgia lên án báo Charlie Hebdo gây hận thù tôn giáo
• Các vị lãnh đạo Công Giáo ở Miến Điện hài lòng là Tòa Thánh đã nhìn nhận sự tăng trưởng của Giáo Hội địa phương qua việc bổ nhiệm hồng y đầu tiên của Miến Điện