Trong tháng 4, Đức Giáo Hoàng Phanxico xin mọi người cầu nguyện cho giới trẻ, để họ có thể dấn thân vì những mục tiêu cao cả của thế giới hôm nay, ví dụ như cứu trợ những người di cư.

Đức Giáo Hoàng Phanxico cho rằng yêu thích nhất thời thì dễ dàng, nhưng trong video này, ngài mời gọi các bạn trẻ suy ngẫm và thay đổi bản thân để giúp cải thiện tương lai của chính họ.

“Đừng để người khác đóng vai trò chính cho sự thay đổi ấy. Các con, những người trẻ, chính là những người nắm giữ tương lai!
Cha muốn các con trở thành những người xây dựng thế giới này,làm việc vì một thế giới tốt đẹp hơn.
Nó là một thử thách, đúng vậy, nó là một thử thách.
Các con có chấp nhận nó hay không?”

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, có khoảng 71 triệu người trẻ thất nghiệp trên toàn thế giới. Trong một cuộc khảo sát tại 28 quốc gia, gần 25% bạn trẻ có độ tuổi từ 15-29 không học hành hoặc đi làm.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: