7 ƠN ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Trong kinh Veni Creator (Lạy Đấng Sáng Tạo, xin ngự đến), có một vế nói đến 7 ơn Chúa Thánh Thần. Vế kinh này nhắc lại cho chúng ta giáo lý cổ truyền về 7 ơn Chúa Thánh Thần. 7 ơn này xưa kia chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống Ki-tô hữu, nhưng ngày nay xem ra lu mờ dần. Vì thế, tưởng cũng nên nhắc lại để phục hồi vị trí nguyên thủy của những ơn này, hầu khơi dậy nơi chúng ta lòng quý mến, đồng thời thúc đẩy chúng ta tìm cách chiếm lãnh cho kỳ được những ơn đó.

Bản liệt kê 7 ơn Chúa Thánh Thần có nguồn gốc trong Kinh thánh. Khi ngôn sứ I-sai-a loan báo một vị vua hoàn hảo sẽ ra đời, ông trông thấy trước Thần Khí Đức Chúa ngự xuống trên vua. Thần Khí này mang theo mọi đức tính cần thiết của một vị vua để làm cho hòa bình, công lý ngự trị ” Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này : Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Khí mưu lược và dũng mãnh, Thần Khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.” (Is 11,2). Rồi để cho đủ con số 7, một con số hoàn hảo theo Kinh thánh, bản dịch Hy Lạp cũng như bản dịch La Tinh đều thêm một Thần Khí nữa, đó là Thần Khí hiếu nghĩa, mà chúng ta quen nghe nói là đạo đức. Bản kinh long trọng khi cử hành bí tích Thêm sức lấy lại bản liệt kê này và quả quyết rằng những ơn nói trên có ở nơi con người Đức Giê-su. Vì thế ta không được coi thường. Vậy cần hiểu những ơn đó theo nghĩa Kinh thánh để thêm lòng trân trọng.

* Khôn ngoan

Khôn ngoan là ơn hoàn hảo nhất trong các ơn, vì nó làm cho chúng ta yếu mến Thiên Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn trên hết mọi sự.

* Minh mẫn

Theo Kinh thánh, ơn này giúp chúng ta hiểu được phần nào mầu nhiệm về Thiên Chúa, điều mà thông thường con người không thể tự mình hiểu nổi.

* Mưu lược

Ơn này giúp ta nhìn thấy con đường phải theo và để phân biệt rõ hơn, ta không ngần ngại hỏi ý kiến.

* Dũng mãnh

Ơn này là một trong những phẩm tính năng gặp nhất của Thần Khí. Nó ngược với bạo lực. Trong Kinh thánh, chính Thiên Chúa cũng được gọi là : “Đức Chúa mạnh mẽ, oai hùng.”(Tv 24,8)

* Hiểu biết

Ơn này chắc hẳn không giống với sự hiểu biết thông thường của chúng ta ngày nay. Theo nghĩa Kinh thánh thì hiểu biết nói đây là biết Thiên Chúa và mọi sự liên quan đến Người. Kẻ “ngu si” là người đặt vật thọ tạo vào chỗ Đấng Sáng tạo. Đó là tội thờ ngẫu tượng như thư Rô-ma viết : “Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết…” (Rm 1,23)

* Hiếu nghĩa

Ơn này chúng ta thường nghe nói là ơn đạo đức. Thực ra đây không phải là những việc đạo đức cho bằng thái độ của chúng ta đối với cha mẹ và những người chúng ta phải trọng kính biết ơn. Đó là lòng hiếu thảo hay đức hiếu nghĩa. Ơn này làm cho chúng ta luôn hướng về Thiên Chúa với lòng cảm mến thiết tha.

* Kính sợ

Kính sợ là khởi điểm của khôn ngoan (Cn 1,7). Trong Kinh thánh, kính sợ không có nghĩa là sợ hãi. Đó là sự kính trọng và một khoảng cách chúng ta cảm thấy giữa mình với Thiên Chúa, vì Người quá trổi vượt cao xa, ngàn trùng siêu việt.

Vậy 7 ơn Chúa Thánh Thần là những sự trợ giúp mà Thiên Chúa đem lại cho chúng ta, để chúng ta hoan hỉ đáp ứng ơn gọi làm con cái của Người trong lòng Hội thánh.

Cùng với những ơn này, chúng ta sẽ nếm cảm được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời chúng ta. Người làm hết mọi sự để mưu ích và cứu rỗi chúng ta, như thánh Sy-ri-lô, giám mục thành Giê-ru-sa-lem viết trong bài huấn giáo thứ 16 về phép Rửa : “Chúa Thánh Thần đến rất nhẹ nhàng, ảnh hưởng của Người thật ngọt ngào, ách của Người êm dịu. Trước khi đến, Người phóng ra những tia sáng hiểu biết. Người đến với tâm tình của một người bạn đích thật. Đúng thế, Người đến để cứu chữa, giảng dạy, chỉ bảo, đỡ nâng, an ủi, soi sáng trí khôn, trước hết nơi ai đón rước Người, sau đó qua người ấy, nơi những kẻ khác nữa.”

Thánh Phan-xi-cô đờ Xan cũng có những lời lẽ bàn giải về 7 ơn Chúa Thánh Thần thấm thía như sau : “Ơn khôn ngoan chính là tình yêu biết nếm cảm, thưởng thức và kinh nghiệm Thiên Chúa êm dịu và ngọt ngào xiết bao. Ơn minh mẫn chính là tình yêu biết chú ý nhìn xem và thấu hiểu vẻ đẹp của các chân lý đức tin, để biết Thiên Chúa nơi chính Người, rồi từ đó đi xuống, nhìn ngắm Người nơi các vật thọ tạo. Ngược lại, ơn hiểu biết cũng chính là tình yêu làm cho chúng ta chú ý biết mình và các vật thọ tạo, để đưa chúng ta đi lên tới một sự hiểu biết hoàn hảo hơn về công việc phục vụ mà chúng ta phải dành cho Thiên Chúa. Ơn mưu lược cũng là tình yêu làm cho chúng ta cẩn thận, chú ý và khôn khéo chọn cho đúng những phương thế thích hợp để phụng thờ Thiên Chúa một cách thánh thiện. Ơn dũng mãnh là tình yêu khuyến khích và thúc đẩy tâm hồn thi hành điều trí khôn nghĩ là phải làm. Ơn hiếu nghĩa là tình yêu làm dịu bớt các mối căng thẳng và đưa chúng ta tới chỗ tận tình, vui vẻ làm các công việc đẹp lòng Thiên Chúa là Cha chúng ta, với tâm tình con hiếu thảo.”

Và để kết luận, ơn kính sợ chẳng là gì khác mà chỉ là tình yêu làm cho chúng ta xa tránh tất cả những gì Thiên Chúa không ưa thích.

Cuối cùng bàn về công trình tuyệt hảo của Chúa Thánh Thần, một tác giả đương thời, Philippe Ferlay viết : “Thần Khí kiện toàn công trình của Ngôi Con, bằng cách đưa vào đó dấu vết tuyệt vời của sự hoàn hảo và vẻ đẹp. Thần Khí là nghệ nhân và nghệ sĩ về vẻ đẹp của Thiên Chúa. Chỉ duy Thần Khí mới có thể tỏ cho chúng ta thấy vẻ đẹp tuyệt vời trong công trình của Thiên Chúa. Công trình này đẹp bởi vì chính Thiên Chúa đẹp và là Đấng yêu vẻ đẹp… Thần Khí hoạt động với sự tế nhị của một bà mẹ, với lòng yêu thích nét tỉ mỉ và sự hoàn hảo.”

Như vậy, 7 ơn Chúa Thánh Thần thật cần thiết và hữu ích cho chúng ta. Các ơn đó làm cho đời chúng ta thêm mạnh mẽ và đầy đủ về đường thiêng liêng, ngõ hầu giúp chúng ta sống vui tươi phấn khởi và cố gắng tô điểm đời mình cho thành một tác phẩm nghệ thuật, với sự trợ giúp của nhà Nghệ sĩ tuyệt vời là Chúa Thánh Thần.

Tác giả Đỗ Xuân Quế, Lm.

Comments are closed.