Radio Bài giảng Chúa Nhật có 376 radio trong hệ thống

# Tiêu đề radio Người trình bày Ngày đăng (Giờ Việt Nam)
1 Audio Bài giảng: Chúa Thăng Thiên năm B - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 5/16/2021 9:05:49 PM
2 Audio Bài giảng: Chúa Thăng Thiên năm B - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. 5/16/2021 9:05:35 PM
3 Audio Bài giảng: CN 6 PS B - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 5/10/2021 7:54:09 PM
4 Audio Bài giảng: CN 6 PS B - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. 5/10/2021 7:53:54 PM
5 Audio Bài giảng: CN 5 PS B - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. 5/3/2021 9:33:32 AM
6 Audio Bài giảng: CN 5 PS B - Lm. Giuse Lã Công Thường Lm. Giuse Lã Công Thường 5/2/2021 3:48:51 PM
7 Audio Bài giảng: CN 4 PS B - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ 4/25/2021 11:17:00 PM
8 Audio Bài giảng: CN 4 PS B - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 4/25/2021 11:16:45 PM
9 Audio Bài giảng: CN 3 PS B - Lm. GB Phương Đình Toại, MI Lm. GB Phương Đình Toại, MI 4/19/2021 12:59:16 PM
10 Audio Bài giảng: CN 3 PS B - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 4/19/2021 12:58:54 PM
11 Audio Bài giảng: CN 3 PS B - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ 4/19/2021 12:58:25 PM
12 Exluro Tĩnh tâm MC 2021: Thánh Giuse - Mẫu gương người cha - Lm. Giuse Bùi Công Trác Lm. Giuse Bùi Công Trác 3/14/2021 7:04:40 PM
13 Audio Bài giảng: CN 4 MC B - Lm. GB Phương Đình Toại, MI Lm. GB Phương Đình Toại, MI 3/14/2021 7:03:24 PM
14 Audio Bài giảng: CN 4 MC B - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 3/14/2021 7:02:56 PM
15 Audio Bài giảng: CN 4 MC B - Lm. Giuse Bùi Công Trác Lm. Giuse Bùi Công Trác 3/14/2021 7:02:30 PM
16 Audio Bài giảng: CN 4 MC B - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ 3/14/2021 7:00:35 PM
17 Audio Bài giảng: CN 2 MC B - ĐGM. Louis Nguyễn Anh Tuấn ĐGM. Louis Nguyễn Anh Tuấn 2/28/2021 11:13:45 AM
18 Audio Bài giảng: CN 1 MC B - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 2/21/2021 12:36:01 PM
19 Audio Bài giảng: CN 5 Tn B - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 2/7/2021 5:54:10 PM
20 Audio Bài giảng: CN 4 Tn B - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 2/1/2021 1:47:58 PM
Theo dõi
Thông báo
guest
5 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Voi Coi Be Bong (1 nhận xét)

Cảm ơn web đã chia sẻ hàng tuần

Nhu Thủy (1 nhận xét)

Hay quá

Hoàng Thắng (1 nhận xét)

Tuyệt vời