Radio Bài giảng Chúa Nhật có 430 radio trong hệ thống

# Tiêu đề radio Người trình bày Ngày đăng (Giờ Việt Nam)
1 Audio giảng lễ: CN 5 PS C - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ 5/16/2022 9:44:00 AM
2 Audio giảng lễ: CN 5 PS C - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 5/15/2022 7:45:44 PM
3 Audio giảng lễ: CN 4 PS C - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ 5/8/2022 6:20:18 PM
4 Audio giảng lễ: CN 4 PS C - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 5/8/2022 6:20:14 PM
5 Audio giảng lễ: CN 3 PS C - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ 5/1/2022 6:57:00 PM
6 Audio giảng lễ: CN 3 PS C - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 5/1/2022 4:12:17 PM
7 Audio giảng lễ: CN 2 PS C - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 4/24/2022 4:21:20 PM
8 Audio giảng lễ: CN PS C - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 4/17/2022 2:13:22 PM
9 Audio giảng lễ: CN Lễ Lá C - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ 4/10/2022 6:57:55 PM
10 Audio giảng lễ: CN Lễ Lá C - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 4/10/2022 4:06:57 PM
11 Audio giảng lễ: CN 5 mùa Chay C - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ 4/3/2022 8:45:03 PM
12 Audio giảng lễ: CN 5 mùa Chay C - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 4/3/2022 4:47:14 PM
13 Audio giảng lễ: CN 4 mùa Chay C - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ 3/27/2022 7:12:20 PM
14 Audio giảng lễ: CN 3 mùa Chay C - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ 3/20/2022 6:39:51 PM
15 Audio giảng lễ: CN 3 mùa Chay C - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 3/20/2022 6:39:48 PM
16 Audio giảng lễ: CN 2 mùa Chay C - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ 3/13/2022 6:56:46 PM
17 Audio giảng lễ: CN 2 mùa Chay C - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 3/13/2022 4:32:14 PM
18 Audio giảng lễ: CN 1 mùa Chay C - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ 3/6/2022 6:52:22 PM
19 Audio giảng lễ: CN 1 mùa Chay C - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 3/6/2022 4:19:24 PM
20 Audio giảng lễ: CN 8 TN C - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 2/28/2022 10:27:35 AM
Theo dõi
Thông báo
guest
5 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Voi Coi Be Bong (1 nhận xét)

Cảm ơn web đã chia sẻ hàng tuần

Nhu Thủy (1 nhận xét)

Hay quá

Hoàng Thắng (1 nhận xét)

Tuyệt vời