Từ khi sinh ra cho tới lúc chết, các thiên thần gìn giữ và cầu bầu cho ta . “Mỗi tín hữu đều có một thiên thần hộ thủ để bảo trợ, và hướng dẫn đến sự sống đời đời (Lời của Thánh  Ba-si-li-ô). Ngay tại thế, trong đức tin, đời sống Ki-tô hữu được tham dự vào cộng đoàn diễm phúc của các thiên thần và loài người được hợp nhất trong Thiên Chúa.
(Trích từ Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 336).

Thiên Chúa vì yêu thương mỗi một chúng ta nên đã trao ban cho mỗi người một thiên thần, gọi là thiên thần bản mệnh như là người bạn đồng hành thiêng liêng. Có rất nhiều hàng phẩm thiên thần khác nhau Thiên Chúa đã dựng nên và họ luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, đi bất cứ nơi đâu Chúa muốn gửi họ cách tuyệt đối. Nhưng thiên thần bản mệnh thì không bao giờ rời khỏi ta; ngài luôn ở bên cạnh ta để che chở dẫn dắt và khuyên nhủ chúng ta.

Mỗi thiên thần bản nệnh có những nhiệm vụ như: canh giữ chúng ta khỏi sự dữ tới thân xác cũng như linh hồn, giúp chúng ta xa tránh dịp tội và giúp chúng ta vượt qua cơn cám dỗ, giúp chúng ta nhận ra sự tốt và tránh sự xấu, các ngài gợi lên trong chúng ta những  suy nghĩ trong sạch và ao ước sự thánh thiện; các ngài dâng lên Chúa những lời nguyện cầu cho chúng ta; hối thúc chúng ta ăn năn khi phạm tội, các ngài an ủi khi chúng ta gặp khó khăn, gìn giữ chúng ta trong cơn hấp hối và dẫn đưa linh hồn ta tới thiên đàng hoặc an ủi chúng ta nơi luyện ngục. Thiên thần bản mệnh là người bạn đồng hành thân nhất của chúng ta trong cuộc sống hiện tại.

Ta không thể thấy thiên thần bản mệnh nhưng ngài luôn ở bên cạnh ta mọi lúc. Nhiệm vụ của các ngài không hoàn thành cho tới khi ta lên thiên đàng an toàn trong bàn tay Thiên Chúa. Các thiên thần bản mệnh đấu tranh cho ta mà không cần sự biết ơn, luôn cầu khẩn với Thiên Chúa cho ta. Cho tới khi ta lên thiên đàng, ta mới thấy rõ những nguy hiểm mà các thiên thần đã giải thoát ta.

Thánh Bê-na-đô dạy cho các môn đệ của ngài một cách hài hước rằng, “Hãy luôn nhớ rằng các con luôn có bên cạnh mình thiên thần bản mệnh của các con…Đừng bao giờ làm trước sự hiện diện của ngài điều các con không dám làm trước mặt Cha.”  Khi gặp nguy hiểm, chúng ta hãy luôn nhớ đến sự giúp đỡ, phù trợ của vị thiên thần bản mệnh của riêng mình. Khi chúng ta gặp cám dỗ và thử thách, hãy cầu khẩn sự cầu thay nguyện giúp của các ngài trước tòa Chúa.

Chúng ta hãy yêu mến thiên thần bản mệnh để lắng nghe lời hướng dẫn của các ngài cho ta để luôn tuân theo giới răn của Chúa. Đó là món quà xứng đáng nhất ta có thể gửi tới thiên thần bản mệnh của mình.

Thiên thần bản mệnh nhìn thấy nơi chúng ta một linh hồn đã được cứu chuộc bởi Máu Rất Thánh của Chúa Giêsu và vì thế một linh hồn có giá trị vô cùng cao quý. Linh hồn chúng ta ngày càng trở nên rực rỡ nhờ lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Một linh hồn sạch tội là môt linh hồn các thiên thần vui sướng ngắm nhìn. Chúng ta hãy đừng làm cho người bạn thiêng liêng của chúng ta buồn vì những vết nhơ tội lỗi để lại trong linh hồn của mình. Nếu chúng ta làm linh hồn mình dơ bẩn, đau yếu vì tội lỗi, thì chúng ta hãy nhanh chóng chạy đến lãnh nhận bí tích Giải Tội để được Chúa thứ tha và rửa sạch mọi vết nhơ.

Category:

Tin tức

Comments are closed.