Status:
Thuyết Minh
Đạo diễn:
Nguồn phim http://jesusfilmmedia.org/
Diễn viên:
Nguồn phim http://jesusfilmmedia.org/
Thể loại:
Chúa Giêsu, Phim Công giáo, Phim Tân ước
Sản xuất:
Nguồn phim http://jesusfilmmedia.org/
Thời lượng:
60 Phút
Năm phát hành:
2013
Lượt xem:
104.611

Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?

(1) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (2) Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông (3) và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.

[Phim] Chúa Giêsu với trẻ em

jv