Gửi đề tài mới

Danh sách các đề tài đã gửi xem tại đây 

Lưu ý: Các bạn giới thiệu hoặc yêu cầu phim – audio – video với chúng tôi, mong các bạn nêu rõ

  • Tên phim
  • Tên tiếng anh (nếu có)
  • Nội dung
  • Link phim đã được chia sẻ trên mạng trước đó (nếu có)

Để chúng tôi có thể tìm phim đó chính xác nhất. Thân ái