Tag: Audio bài giảng Sách Khôn Ngoan

Sort: Date | Title | Views | Random Sort Ascending
View:

52.34K Views

Sách Khôn Ngoan | Bài Giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm

Sách Khôn Ngoan | Bài Giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm. Tuần 73:  SÁCH KHÔN NGOANI. TỔNG QUÁT Tựa đề nguyên thủy của sách là Sách Khôn Ngoan của Salomon nhưng các văn bản La tinh chỉ gọi đơn giản là Sách Khôn Ngo...