Tag: Bài Giảng Kinh Thánh Sách Các Vua 1

Sort: Date | Title | Views | Random Sort Ascending
View:

6.10K Views0 Comments

Audio Sách Các Vua 1 | Kinh Thánh MP3

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Các Vua 1 Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net Đọc Sách Các Vua 1 các chương 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09...

89.79K Views0 Comments

Bài Giảng Kinh Thánh Sách Các Vua 1 | Bài Giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm

Bài Giảng Kinh Thánh Sách Các Vua 1 Sách Các Vua 1 & 2 ghi lại những diễn tiến trong lịch sử Israel từ cuối triều đại Đavít đến biến cố Đền thờ Giêrusalem bị phá hủy, tổng cộng khoảng 410 năm. Sách Các Vua 1 ghi l...