Tag: Bài giảng Kinh Thánh Sách Êzêkiel

Sort: Date | Title | Views | Random Sort Ascending
View:

47.73K Views

Sách Êzêkiel, Chương 37-48 | Bài Giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm

Tuần 50: Sách Êzêkiel (chương 37-48)Sách Êzêkiel, Chương 37-48 | Bài Giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm Nội dung Bài giảng Kinh Thánh Tuần 50Dẫn nhập Thị kiến về những bộ xương khô (Ed 37,1-14) Dòng nước...

32.58K Views

Sách Êzêkiel, Chương 25-36 | Bài Giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm

Tuần 49: Sách Êzêkiel (chương 25-36) bao gồm nội dungSách Êzêkiel, Chương 25-36 | Bài Giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm Nội dung Bài giảng Kinh Thánh Tuần 49Thông tin về sinh hoạt Giáo hội Giải thích (Ed 1...

22.99K Views

Sách Êzêkiel, Chương 13-24 | Bài Giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm

Tuần 48: Sách Êzêkiel, Chương 13-24Sách Êzêkiel, Chương 13-24 | Bài Giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm. Nội dung bài giảng Kinh Thánh Tuần 48Cửa nhà tạm nên mở hay đóng trước Thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh ...

35.33K Views

Sách Êzêkiel, Chương 1-12 | Bài Giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm

Tuần 47: Sách Êzêkiel, chương 1-12 | Bài Giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm Nội dung Bài giảng Kinh Thánh Tuần 47 Bài giảng Sách Êzêkiel, Chương 1-12Hiện nay người Do Thái có giữ ngày Sabát & Chúa Giêsu có số...