Tag: Chân phước Êugiêniô Magiênô

Sort: Date | Title | Views | Random Sort Ascending
View:

11.15K Views

Chân phước Êugiêniô Magiênô

1. Là một Kitô hữu, nghĩa là trở thành một phần của cộng đoàn dân Chúa Trong Thánh Lễ sáng thứ Năm 15 tháng 5 tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến căn tính của Kitô hữu. Ngài nói người ta k...