Bộ phim do Hollywood phát hành, một bộ phim mới về Chúa Giêsu thời niên thiếu “The Young Messiah” là một bộ phim kinh thánh của Mỹ, đạo diễn Cyrus Nowrasteh, dựa trên tiểu thuyết của Anne Rice có tựa đề là “Christ tho Lord: Out of Egypt.”
Mặc dù bộ phim diễn tả 1 giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu, nhưng lại diễn tả dưới góc nhìn tiểu thuyết, và đầy hư cấu. Kinh Thánh cho chúng ta biết rất ít về thời ẩn dật của Chúa Giêsu, từ khi sinh ra đến lúc Ngài rao giảng Tin Mừng nước trời.
Các bạn cùng trải nghiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*