Thánh ca: Trần Ngọc

Album: Chúa Thánh Thần 5 Phút/Bài
Album Thánh ca Phục Sinh 50 Phút
Album: Năm Xưa Trên Cây Sồi 15 Phút