0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tuyển tập 11 ca khúc trong Album Mối tình Giêsu 3 – Tình yêu và thập giá của nhạc sĩ Giang Ân
01. Chỉ một tình yêu – Diệu Hiền
02. Tình yêu và Thập giá – Xuân Trường
03. Một lần đoan hứa – Mai Thảo
04. Đường Thập giá – Trần Ngọc
05. Đường Tình yêu – Trung Đông
06. Suối nguồn tình yêu – Hồng Nhung
07. Lấy chi đền đáp (Lấy gì đền đáp) – Gia Ân
08. Chúa hiểu lòng con – Nguyễn Hồng Ân
09. Ơn Cha nghĩa Mẹ – Diệu Hiền – Xuân Trường
10. Về bên Mẹ La Vang – Kha Ly
11. Lời cảm ơn – Giang Ân

Album Mối tình Giêsu 3 – Tình yêu và thập giá

moi-tinh-giesu